Loga UE, EFS i GARR
Fotograf

Dla uczestników

Wybór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla drugiej grupy uczestników projektu

15.09.2011

Przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników projektu Biznesklasa, wybranych w drugim naborze do projektu. Lista rankingowa uwzględnia przeprowadzoną procedurę odwoławczą, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz przyznawania wsparcia pomostowego, zaakceptowanym przez IP2.

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

16.08.2011

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2011 do godz. 12.00. Zgłoszenia, które wpłyną po ustalonym terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu przesyłki do GARR S.A. Szczegółowe informacje na ten temat naboru wniosków znajdują się w ogłoszeniu o naborze (do pobrania).

Wybór wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla drugiej grupy uczestników projektu

21.03.2011

Przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników projektu Biznesklasa, wybranych w drugim naborze do projektu. Lista rankingowa uwzględnia przeprowadzoną procedurę odwoławczą, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz przyznawania wsparcia pomostowego, zaakceptowanym przez IP2.

Wybór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacji)

23.02.2011

Przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, złożonych przez uczestników projektu Biznesklasa, wybranych w drugim naborze do projektu. Lista rankingowa uwzględnia przeprowadzoną procedurę odwoławczą, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zaakceptowanym przez IP2.

Ogłoszenie o naborze - wsparcie pomostowe

18.02.2011

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Wnioski można składać do 3 marca 2011 do godz. 12.00. Zgłoszenia, które wpłyną po ustalonym terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu przesyłki do GARR S.A. Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego jest rejestracja działalności gospodarczej w ramach projektu. Szczegółowe informacje na ten temat naboru wniosków znajdują się w ogłoszeniu o naborze (do pobrania).

Ogłoszenie o naborze

27.12.2010

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu (druga edycja). Wnioski można składać do 14 stycznia 2011. Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego jest rejestracja działalności gospodarczej w ramach projektu. Szczegółowe informacje na ten temat naboru wniosków znajdują się w ogłoszeniu o naborze (do pobrania).

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - I grupa uczestników

27.12.2010

Lista rankingowa.

Lista rankingowa o przyznanie wsparcia pomostowego

09.12.2010

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – I GRUPA UCZESTNIKÓW

Lista rankingowa o przyznanie wsparcia pomostowego

16.09.2010

Przedstawiamy listę rankingową wniosków złożonych w drugim naborze o przyznanie wsparcia pomostowego - I grupa uczestników.

Drugi nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

25.08.2010

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu (pierwsza edycja). Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja działalności gospodarczej w ramach projektu. Wnioski można składać do 2 września br. Szczegółowe informacje na ten temat naboru wniosków znajdują się w ogłoszeniu o naborze (do pobrania). Informacje dotyczące procedury przyznawania wsparcia pomostowego znajdują się w sekcji Warunki uzyskania wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa - podstawowe wsparcie pomostowe

30.07.2010

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków złożonych w pierwszym naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Lista rankingowa

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

01.07.2010

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza pierwszy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu (pierwsza edycja). Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja działalności gospodarczej w ramach projektu. Wnioski można składać do 14 lipca br. Szczegółowe informacje na ten temat naboru wniosków znajdują się w ogłoszeniu o naborze (do pobrania). Informacje dotyczące procedury przyznawania wsparcia pomostowego znajdują się w sekcji Warunki uzyskania wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa wniosków o wsparcie finansowe

29.06.2010

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, złożonych przez uczestników projektu Biznesklasa, wybranych w pierwszym naborze do projektu.

» lista rankingowa.pdf

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników projektu Biznesklasa

17.05.2010

Informujemy, iż ostateczny termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników projektu Biznesklasa wyznaczony został na 11 czerwca br.
Pobierz ogłoszenie o naborze wniosków.

Ważne informacje